FAQ'S

NÔNG TRẠI KIM\'s FARM thành lập 2021 mới mục tiêu kiến tạo năng lượng thiện lành cho cơ thể và tâm trí con người bằng việc mang đến nguồn thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ tươi mới thuần thực vật.

Ngọt Fashion\'s Farm Group là tập đoàn với các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực với chuỗi giá trị khép kín từ nông trại, bán lẻ và nhà hàng chế biến với tiêu chí thực phẩm sạch, thuần thực vật.

Ngọt Fashion\'s Farm với tên gọi “Tâm thanh thản, yên vui và tươi mới” cùng tiêu chí trong mọi hoạt động “Kiến tạo nguồn năng lượng thiện lành”

Đồng hành chúng tôi là sứ mệnh “Ngọt Fashion\'s Farm giúp kiến tạo năng lượng thiện lành cho cơ thể và tâm trí con người bằng việc mang đến nguồn thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ tươi mới thuần thực vật”